Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Is de uitkering belastingvrij?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Is de zorgtoeslag belastbaar?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Welke voordelen zal ik ontvangen?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
¿Puedo recurrir una resolución?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen