Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Is de uitkering belastingvrij?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Какие льготы я получу?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Я могу обжаловать это решение?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen