Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Is de uitkering belastingvrij?
Adómentesek a juttatások?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Adóköteles a támogatás?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen