Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Is de uitkering belastingvrij?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Est-ce que je peux faire appel ?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen