Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Is de uitkering belastingvrij?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Is de zorgtoeslag belastbaar?
该津贴是否要纳税?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Welke voordelen zal ik ontvangen?
我能拿到什么福利?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
这个津贴是否影响其他福利?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
我能否申诉反对某个决定?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
如果情况有所改变我该如何做?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen