Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
L'indennità è esente da tasse?
Är bidraget skattefritt?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Il sussidio è tassabile?
Ska bidraget beskattas?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quali benefici riceverò?
Vilka förmåner får jag?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan jag överklaga beslutet?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen