Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
L'indennità è esente da tasse?
Este alocația impozabilă?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Il sussidio è tassabile?
Este alocația impozabilă?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quali benefici riceverò?
Ce beneficii voi primi?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Va afecta alocația alte beneficii?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Posso fare ricorso contro una decisione?
Pot contesta o decizie?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen