Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
L'indennità è esente da tasse?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Il sussidio è tassabile?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quali benefici riceverò?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Posso fare ricorso contro una decisione?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen