Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
L'indennità è esente da tasse?
Is the allowance tax-free?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
What are the factors which determine how much I get?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Il sussidio è tassabile?
Is the allowance taxable?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quali benefici riceverò?
Which benefits will I receive?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Will the allowance affect other benefits?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Posso fare ricorso contro una decisione?
Can I appeal against a decision?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
What shall I do if my circumstances change?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen