Arabisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
L'indennità è esente da tasse?
هل السعر خال من الضريبة؟
Vragen of de uitkering belastbaar is
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Il sussidio è tassabile?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quali benefici riceverò?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Posso fare ricorso contro una decisione?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen