Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Adómentesek a juttatások?
Är bidraget skattefritt?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Adóköteles a támogatás?
Ska bidraget beskattas?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Milyen juttatásokat kaphatok?
Vilka förmåner får jag?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Kan jag överklaga beslutet?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen