Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Adómentesek a juttatások?
Is de uitkering belastingvrij?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Adóköteles a támogatás?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Milyen juttatásokat kaphatok?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen