Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Adómentesek a juttatások?
L'indennità è esente da tasse?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Adóköteles a támogatás?
Il sussidio è tassabile?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Milyen juttatásokat kaphatok?
Quali benefici riceverò?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen