Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Adómentesek a juttatások?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Adóköteles a támogatás?
该津贴是否要纳税?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Milyen juttatásokat kaphatok?
我能拿到什么福利?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
这个津贴是否影响其他福利?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
我能否申诉反对某个决定?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
如果情况有所改变我该如何做?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen