Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Är bidraget skattefritt?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Ska bidraget beskattas?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Vilka förmåner får jag?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Kan jag överklaga beslutet?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen