Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
¿Puedo recurrir una resolución?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen