Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Est-ce que les allocations sont imposables ?
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Vragen of de uitkering belastbaar is
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Est-ce que les allocations sont imposables ?
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quelles compensations vais-je recevoir ?
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Est-ce que je peux faire appel ?
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen