Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Vragen of de uitkering belastbaar is
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Est-ce que je peux faire appel ?
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen