Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Er understøttelsen skattefri?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Er plejebistanden skattepligtig?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Est-ce que je peux faire appel ?
Kan jeg appellere en beslutning?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen