Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Onko avustus verovapaata?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Onko tuki veronalaista?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Voinko valittaa päätöksestä?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen