Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Onko avustus verovapaata?
Estas la poŝmono imponibla?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Onko tuki veronalaista?
Estas la poŝmono imponibla?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Kio profitojn mi ricevas?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Voinko valittaa päätöksestä?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen