Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Onko avustus verovapaata?
Er understøttelsen skattefri?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Onko tuki veronalaista?
Er plejebistanden skattepligtig?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jeg appellere en beslutning?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen