Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Estas la poŝmono imponibla?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Estas la poŝmono imponibla?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Kio profitojn mi ricevas?
Jakie świadczenia dostanę?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen