Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Estas la poŝmono imponibla?
Is the allowance tax-free?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
What are the factors which determine how much I get?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Estas la poŝmono imponibla?
Is the allowance taxable?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Kio profitojn mi ricevas?
Which benefits will I receive?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Will the allowance affect other benefits?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Can I appeal against a decision?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
What shall I do if my circumstances change?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen