Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Estas la poŝmono imponibla?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Estas la poŝmono imponibla?
该津贴是否要纳税?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Kio profitojn mi ricevas?
我能拿到什么福利?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
这个津贴是否影响其他福利?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
我能否申诉反对某个决定?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
如果情况有所改变我该如何做?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen