Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Is the allowance tax-free?
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Vragen of de uitkering belastbaar is
What are the factors which determine how much I get?
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Do I have to be related to the person I am caring for?
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Is the allowance taxable?
Tazminat vergiye tabi mi?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Which benefits will I receive?
Hangi yardımları alacağım?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Will the allowance affect other benefits?
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Can I appeal against a decision?
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
What shall I do if my circumstances change?
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen