Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Is the allowance tax-free?
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Vragen of de uitkering belastbaar is
What are the factors which determine how much I get?
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Do I have to be related to the person I am caring for?
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Is the allowance taxable?
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Which benefits will I receive?
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Will the allowance affect other benefits?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Can I appeal against a decision?
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
What shall I do if my circumstances change?
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen