Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Is the allowance tax-free?
Is de uitkering belastingvrij?
Vragen of de uitkering belastbaar is
What are the factors which determine how much I get?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Do I have to be related to the person I am caring for?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Is the allowance taxable?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Which benefits will I receive?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Will the allowance affect other benefits?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Can I appeal against a decision?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
What shall I do if my circumstances change?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen