Japans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Is the allowance tax-free?
Vragen of de uitkering belastbaar is
What are the factors which determine how much I get?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Do I have to be related to the person I am caring for?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Is the allowance taxable?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Which benefits will I receive?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Will the allowance affect other benefits?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Can I appeal against a decision?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
What shall I do if my circumstances change?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen