Arabisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Is the allowance tax-free?
هل السعر خال من الضريبة؟
Vragen of de uitkering belastbaar is
What are the factors which determine how much I get?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Do I have to be related to the person I am caring for?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Is the allowance taxable?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Which benefits will I receive?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Will the allowance affect other benefits?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Can I appeal against a decision?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
What shall I do if my circumstances change?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen