Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Ist die Beihilfe steuerfrei?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Wird die Unterstützung besteuert?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Was für Unterstützung bekomme ich?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
¿Puedo recurrir una resolución?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen