Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Is de uitkering belastingvrij?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Wird die Unterstützung besteuert?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Was für Unterstützung bekomme ich?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen