Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Estas la poŝmono imponibla?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Wird die Unterstützung besteuert?
Estas la poŝmono imponibla?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Was für Unterstützung bekomme ich?
Kio profitojn mi ricevas?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen