Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Er understøttelsen skattefri?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Er plejebistanden skattepligtig?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Hvilken understøttelse vil jeg få?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Påvirker understøttelsen andre fordele?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan jeg appellere en beslutning?
¿Puedo recurrir una resolución?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen