Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Er understøttelsen skattefri?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Er plejebistanden skattepligtig?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan jeg appellere en beslutning?
Est-ce que je peux faire appel ?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen