Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Er understøttelsen skattefri?
Onko avustus verovapaata?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Er plejebistanden skattepligtig?
Onko tuki veronalaista?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan jeg appellere en beslutning?
Voinko valittaa päätöksestä?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen