Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Er understøttelsen skattefri?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Er plejebistanden skattepligtig?
该津贴是否要纳税?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Hvilken understøttelse vil jeg få?
我能拿到什么福利?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Påvirker understøttelsen andre fordele?
这个津贴是否影响其他福利?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan jeg appellere en beslutning?
我能否申诉反对某个决定?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
如果情况有所改变我该如何做?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen