Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
请问补贴是不需要纳税的吗?
L'indennità è esente da tasse?
Vragen of de uitkering belastbaar is
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
该津贴是否要纳税?
Il sussidio è tassabile?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
我能拿到什么福利?
Quali benefici riceverò?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
这个津贴是否影响其他福利?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
我能否申诉反对某个决定?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
如果情况有所改变我该如何做?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen