Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
请问补贴是不需要纳税的吗?
Estas la poŝmono imponibla?
Vragen of de uitkering belastbaar is
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
该津贴是否要纳税?
Estas la poŝmono imponibla?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
我能拿到什么福利?
Kio profitojn mi ricevas?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
这个津贴是否影响其他福利?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
我能否申诉反对某个决定?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
如果情况有所改变我该如何做?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen