Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
هل السعر خال من الضريبة؟
Är bidraget skattefritt?
Vragen of de uitkering belastbaar is
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Ska bidraget beskattas?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Vilka förmåner får jag?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Kan jag överklaga beslutet?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen