Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
هل السعر خال من الضريبة؟
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Vragen of de uitkering belastbaar is
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
¿Puedo recurrir una resolución?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen