Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
När var ditt [dokument] utfärdat?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Vragen waar een document is afgegeven
När går din legitimation ut?
¿Cuándo caduca su DNI?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Me han robado el/la (documento).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Denna information är konfidentiell.
La información es confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Vad heter du?
¿Cómo se llama usted?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan du berätta för mig var och när du är född?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Var bor du?
¿Dónde vive usted?
Vragen waar iemand woont
Vad är din adress?
¿Cuál es su dirección?
Naar iemand zijn adres vragen
Vilken nationalitet tillhör du?
¿Cuál es su nacionalidad?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
När anlände du till [landet]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan du visa mig din legitimation?
¿Me deja su DNI, por favor?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Min civilstatus är __________.
Mi estado civil es ______________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
singel
soltero/a
Burgerlijke staat
gift
casado/a
Burgerlijke staat
separerad
separado/a
Burgerlijke staat
skild
divorciado/a
Burgerlijke staat
sambo
cohabitante
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
en unión civil
Burgerlijke staat
ogift par
pareja de hecho
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
pareja de hecho
Burgerlijke staat
änka
viudo/a
Burgerlijke staat
Har du barn?
¿Tiene usted hijos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Me gustaría empadronarme.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Vilka dokument ska jag ta med?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kostar det något att registrera sig?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Vragen of er registratiekosten zijn
Jag vill registrera min bostad.
Vengo a registrar mi domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Vad täcker sjukförsäkringen?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Patientavgifter
Tasas hospitalarias
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialistkostnader
Honorarios de médicos especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostiska prov
Pruebas diagnósticas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiska ingrepp
Intervenciones quirúrjicas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
Tratamiento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlingar
Tratamientos dentales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ögonbehandling
Tratamientos oftalmológicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hur kan jag förlänga mitt visum?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Är mitt körkort giltigt här?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriprov
el examen teórico
Type test
uppkörning
el examen práctico
Type test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
la dirección
Wat zou u graag veranderen?
namnet
el nombre
Wat zou u graag veranderen?
bilden
la fotografía
Wat zou u graag veranderen?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
borttappat
lo he perdido
Rijbewijs probleem
stulet
me lo han robado
Rijbewijs probleem
förstört
se ha dañado
Rijbewijs probleem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
No tengo antecedentes penales.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot