Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
När var ditt [dokument] utfärdat?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
När går din legitimation ut?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Denna information är konfidentiell.
A informação é confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Vad heter du?
Qual é o seu nome?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Var bor du?
Onde você mora?
Vragen waar iemand woont
Vad är din adress?
Qual é o seu endereço?
Naar iemand zijn adres vragen
Vilken nationalitet tillhör du?
Qual é a sua cidadania?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
När anlände du till [landet]?
Quando você chegou em [país]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan du visa mig din legitimation?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Min civilstatus är __________.
Meu estado civil é ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
singel
solteiro(a)
Burgerlijke staat
gift
casado(a)
Burgerlijke staat
separerad
separado(a)
Burgerlijke staat
skild
divorciado(a)
Burgerlijke staat
sambo
coabitação
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
em uma união civil
Burgerlijke staat
ogift par
companheiros/união estável
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
parceria doméstica
Burgerlijke staat
änka
viúvo(a)
Burgerlijke staat
Har du barn?
Você tem filhos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Você tem dependentes morando com você?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Gostaria de reencontrar minha família.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Vilka dokument ska jag ta med?
Que documentos devo trazer?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kostar det något att registrera sig?
Existem taxas de registro?
Vragen of er registratiekosten zijn
Jag vill registrera min bostad.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preciso de seguro de saúde privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Vad täcker sjukförsäkringen?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Patientavgifter
Taxas hospitalares
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialistkostnader
Taxas de especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostiska prov
Testes de diagnóstico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiska ingrepp
Procedimentos cirúrgicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
Tratamento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlingar
Tratamentos dentários
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ögonbehandling
Tratamento oftalmológico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Por que você está requisitando um visto?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Como posso extender meu visto?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Gostaria de registrar meu veículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Är mitt körkort giltigt här?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Gostaria de marcar minha __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriprov
prova teórica
Type test
uppkörning
prova prática de direção
Type test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
endereço
Wat zou u graag veranderen?
namnet
nome
Wat zou u graag veranderen?
bilden
foto
Wat zou u graag veranderen?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
borttappat
perdida
Rijbewijs probleem
stulet
roubada
Rijbewijs probleem
förstört
danificada
Rijbewijs probleem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot