Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
När var ditt [dokument] utfärdat?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
När går din legitimation ut?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Denna information är konfidentiell.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Vad heter du?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Var bor du?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
Vad är din adress?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Vilken nationalitet tillhör du?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
När anlände du till [landet]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan du visa mig din legitimation?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Min civilstatus är __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
singel
alleenstaand
Burgerlijke staat
gift
gehuwd
Burgerlijke staat
separerad
uit elkaar
Burgerlijke staat
skild
gescheiden
Burgerlijke staat
sambo
samenwonend
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
ogift par
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
in een relatie
Burgerlijke staat
änka
verweduwd
Burgerlijke staat
Har du barn?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Vilka dokument ska jag ta med?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kostar det något att registrera sig?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
Jag vill registrera min bostad.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Vad täcker sjukförsäkringen?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Patientavgifter
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialistkostnader
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostiska prov
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiska ingrepp
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlingar
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ögonbehandling
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Är mitt körkort giltigt här?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriprov
theoretische test
Type test
uppkörning
rijexamen
Type test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
namnet
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
bilden
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
borttappat
verloren
Rijbewijs probleem
stulet
gestolen
Rijbewijs probleem
förstört
beschadigd
Rijbewijs probleem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot