Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Vragen waar men een formulier kan vinden
När var ditt [dokument] utfärdat?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Vragen waar een document is afgegeven
När går din legitimation ut?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Vragen welke documenten u moet meenemen
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ellopták a [dokumentumomat].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Denna information är konfidentiell.
Az információ bizalmas.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Vad heter du?
Hogy hívják?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Mikor és hol született?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Var bor du?
Hol lakik?
Vragen waar iemand woont
Vad är din adress?
Mi a címe?
Naar iemand zijn adres vragen
Vilken nationalitet tillhör du?
Mi az állampolgársága?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
När anlände du till [landet]?
Mikor érkezett [országba]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan du visa mig din legitimation?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Min civilstatus är __________.
A családi állapotom ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
singel
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Burgerlijke staat
gift
házas
Burgerlijke staat
separerad
külön él a házastársától
Burgerlijke staat
skild
elvált
Burgerlijke staat
sambo
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
ogift par
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
änka
özvegy
Burgerlijke staat
Har du barn?
Vannak gyermekei?
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Élnek önnel eltartottak?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Szeretnék regisztrálni.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Vilka dokument ska jag ta med?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kostar det något att registrera sig?
Van regisztrációs díj?
Vragen of er registratiekosten zijn
Jag vill registrera min bostad.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Vad täcker sjukförsäkringen?
Mit fedez a biztosítás?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Patientavgifter
Kórházi költségek
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialistkostnader
Szakorvos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostiska prov
Diagnosztikai vizsgálatok
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiska ingrepp
Műtéti beavatkozás
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
Pszichiátriai kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlingar
Fogorvosi kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ögonbehandling
Szemészeti kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Är mitt körkort giltigt här?
Érvényes itt a jogosítványom?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Szeretném lefoglalni a __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriprov
elméleti vizsga
Type test
uppkörning
gyakorlati vizsga
Type test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
cím
Wat zou u graag veranderen?
namnet
név
Wat zou u graag veranderen?
bilden
fénykép
Wat zou u graag veranderen?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
borttappat
elveszett
Rijbewijs probleem
stulet
ellopott
Rijbewijs probleem
förstört
sérült
Rijbewijs probleem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Büntetlen előéletű vagyok.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot