Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Vragen waar men een formulier kan vinden
När var ditt [dokument] utfärdat?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vragen wanneer een document is afgegeven
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vragen waar een document is afgegeven
När går din legitimation ut?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vragen welke documenten u moet meenemen
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Denna information är konfidentiell.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Vad heter du?
Πώς σας λένε;
Vragen naar iemand zijn naam
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Var bor du?
Πού μένετε;
Vragen waar iemand woont
Vad är din adress?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Naar iemand zijn adres vragen
Vilken nationalitet tillhör du?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vragen naar de nationaliteit van iemand
När anlände du till [landet]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan du visa mig din legitimation?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Min civilstatus är __________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
singel
ελεύθερος/η
Burgerlijke staat
gift
παντρεμένος/η
Burgerlijke staat
separerad
σε διάσταση
Burgerlijke staat
skild
χωρισμένος/η
Burgerlijke staat
sambo
συμβίωση
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
σε αστική ένωση
Burgerlijke staat
ogift par
ανύπαντροι σύντροφοι
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Burgerlijke staat
änka
χήρος/χήρα
Burgerlijke staat
Har du barn?
έχετε παιδιά;
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Vilka dokument ska jag ta med?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kostar det något att registrera sig?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Vragen of er registratiekosten zijn
Jag vill registrera min bostad.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Vad täcker sjukförsäkringen?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Patientavgifter
Τέλη νοσοκομείου
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialistkostnader
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostiska prov
Διαγνωστικές εξετάσεις
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiska ingrepp
Χειρουργικές επεμβάσεις
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
Ψυχιατρική θεραπεία
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlingar
Οδοντιατρικές θεραπείες
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ögonbehandling
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Är mitt körkort giltigt här?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriprov
θεωρητική εξέταση
Type test
uppkörning
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
διεύθυνση
Wat zou u graag veranderen?
namnet
όνομα
Wat zou u graag veranderen?
bilden
φωτογραφία
Wat zou u graag veranderen?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
borttappat
χαμένη
Rijbewijs probleem
stulet
κλεμμένη
Rijbewijs probleem
förstört
κατεστραμμένη
Rijbewijs probleem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot