Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Vragen waar men een formulier kan vinden
När var ditt [dokument] utfärdat?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen waar een document is afgegeven
När går din legitimation ut?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vragen welke documenten u moet meenemen
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Denna information är konfidentiell.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Vad heter du?
Mikä sinun nimesi on?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Var bor du?
Missä sinä asut?
Vragen waar iemand woont
Vad är din adress?
Mikä sinun osoitteesi on?
Naar iemand zijn adres vragen
Vilken nationalitet tillhör du?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
När anlände du till [landet]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan du visa mig din legitimation?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Min civilstatus är __________.
Minä olen _________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
singel
naimaton
Burgerlijke staat
gift
naimisissa
Burgerlijke staat
separerad
asumuserossa
Burgerlijke staat
skild
eronnut
Burgerlijke staat
sambo
avoliitossa
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Burgerlijke staat
ogift par
parisuhteessa
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
avoliitossa
Burgerlijke staat
änka
leski
Burgerlijke staat
Har du barn?
Onko sinulla lapsia?
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Vilka dokument ska jag ta med?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kostar det något att registrera sig?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Vragen of er registratiekosten zijn
Jag vill registrera min bostad.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Vad täcker sjukförsäkringen?
Mitä vakuutus kattaa?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Patientavgifter
Sairaalakulut
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialistkostnader
Erikoislääkärikustannukset
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostiska prov
Diagnostinen tutkimus
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiset toimenpiteet
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
Psykiatrinen hoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlingar
Hammashoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ögonbehandling
Silmähoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Är mitt körkort giltigt här?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Haluaisin suorittaa ________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriprov
teoriakokeen
Type test
uppkörning
inssiajon
Type test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
osoitetta
Wat zou u graag veranderen?
namnet
nimeä
Wat zou u graag veranderen?
bilden
kuvaa
Wat zou u graag veranderen?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
borttappat
kadonneen
Rijbewijs probleem
stulet
varastetun
Rijbewijs probleem
förstört
vaurioituneen
Rijbewijs probleem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot