Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vragen waar een document is afgegeven
När går din legitimation ut?
Kiam elspiras via legitimilo?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Denna information är konfidentiell.
La informo estas konfidenca.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Vad heter du?
Kiel vi nomiĝas?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Var bor du?
Kie vi loĝas?
Vragen waar iemand woont
Vad är din adress?
Kio estas via adreso?
Naar iemand zijn adres vragen
Vilken nationalitet tillhör du?
Kio estas via civitaneco?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
När anlände du till [landet]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan du visa mig din legitimation?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Min civilstatus är __________.
Mia edzecostato estas ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
singel
senedza
Burgerlijke staat
gift
edziĝinta
Burgerlijke staat
separerad
apartiga
Burgerlijke staat
skild
eksedziĝinta
Burgerlijke staat
sambo
kunviva
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
en civila kuniĝo
Burgerlijke staat
ogift par
fraŭlaj partneroj
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
en hejma partnereco
Burgerlijke staat
änka
vidvina
Burgerlijke staat
Har du barn?
Ĉu vi havas infanojn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Vilka dokument ska jag ta med?
Kion dokumentojn mi alportus?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kostar det något att registrera sig?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Vragen of er registratiekosten zijn
Jag vill registrera min bostad.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Patientavgifter
Hospitalokotizoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialistkostnader
Kotizoj por la ekspertoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostiska prov
Diagnozoprovoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiaj proceduroj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
Psikiatria kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlingar
Dentaj kuracadoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ögonbehandling
Okula kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Är mitt körkort giltigt här?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriprov
teorian teston
Type test
uppkörning
veturantan teston
Type test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
adreson
Wat zou u graag veranderen?
namnet
nomon
Wat zou u graag veranderen?
bilden
foton
Wat zou u graag veranderen?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
borttappat
perdatan
Rijbewijs probleem
stulet
ŝtelatan
Rijbewijs probleem
förstört
difektatan
Rijbewijs probleem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mi havas puran krimliston
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot