Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
När var ditt [dokument] utfärdat?
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
När går din legitimation ut?
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Denna information är konfidentiell.
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Vad heter du?
What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Var bor du?
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
Vad är din adress?
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
Vilken nationalitet tillhör du?
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
När anlände du till [landet]?
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan du visa mig din legitimation?
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Min civilstatus är __________.
My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
singel
single
Burgerlijke staat
gift
married
Burgerlijke staat
separerad
separated
Burgerlijke staat
skild
divorced
Burgerlijke staat
sambo
cohabiting
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
in a civil union
Burgerlijke staat
ogift par
unmarried partners
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
änka
widowed
Burgerlijke staat
Har du barn?
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Vilka dokument ska jag ta med?
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kostar det något att registrera sig?
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
Jag vill registrera min bostad.
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Vad täcker sjukförsäkringen?
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Patientavgifter
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialistkostnader
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostiska prov
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiska ingrepp
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlingar
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ögonbehandling
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hur kan jag förlänga mitt visum?
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Är mitt körkort giltigt här?
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jag skulle vilja boka tid för _______.
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriprov
theory test
Type test
uppkörning
driving test
Type test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
address
Wat zou u graag veranderen?
namnet
name
Wat zou u graag veranderen?
bilden
photo
Wat zou u graag veranderen?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
borttappat
lost
Rijbewijs probleem
stulet
stolen
Rijbewijs probleem
förstört
damaged
Rijbewijs probleem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot