Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Vragen waar men een formulier kan vinden
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Vragen wanneer een document is afgegeven
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Vragen waar een document is afgegeven
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Vragen welke documenten u moet meenemen
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Tôi đăng kí hộ ________
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Thông tin này là bí mật
ข้อมูลเป็นความลับ
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Bạn tên gì?
คุณชื่ออะไร
Vragen naar iemand zijn naam
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Bạn sống ở đâu?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Vragen waar iemand woont
Địa chỉ của bạn là gì?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Naar iemand zijn adres vragen
Quốc tịch của bạn là gì?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Khi nào bạn đến [tên nước]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
độc thân
โสด
Burgerlijke staat
đã thành hôn
แต่งงานแล้ว
Burgerlijke staat
ly thân
แยกกันอยู่
Burgerlijke staat
ly dị
หย่าร้าง
Burgerlijke staat
sống thử
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Burgerlijke staat
kết hợp dân sự
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Burgerlijke staat
đối tác chưa kết hôn
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
hợp doanh gia thuộc
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
góa phụ
เป็นม่าย
Burgerlijke staat
Bạn có con chưa?
คุณมีบุตรไหม
Vragen of iemand kinderen heeft
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Tôi cần mang những tài liệu gì?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Bạn có thu phí đăng kí không?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Vragen of er registratiekosten zijn
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Phí bệnh viện
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Phí chuyên gia
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Xét nghiệm chẩn đoán
การทดสอบวินิจฉัย
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Thủ tục phẫu thuật
การผ่าตัด
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Điều trị tâm thần
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Điều trị nha khoa
การรักษาฟัน
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Điều trị nhãn khoa
การรักษาตา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Tôi muốn đăng kí xe
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Tôi muốn đăng kí _________.
ฉันต้องการจอง __________
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Kì thi lý thuyết
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type test
Kì thi lái xe
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
địa chỉ
ที่อยู่
Wat zou u graag veranderen?
tên
ชื่อ
Wat zou u graag veranderen?
ảnh
ภาพถ่าย
Wat zou u graag veranderen?
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
mất
สูญหาย
Rijbewijs probleem
bị đánh cắp
ถูกขโมย
Rijbewijs probleem
bi hư hỏng
ได้รับความเสียหาย
Rijbewijs probleem
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Tôi không có tiền án tiền sự
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot